Terrassenc de l’Any 1985
Josep Marqués i Izart
Autor Glossa: Sebastià Sanz i Perelló
El senyor Josep Marquès i Izart, qui rebé del seu pare, inoblidable patrici, un molt difícil heretatge empresarial, ple d’exigències i responsabilitats, al qual afegí una dedicació de caire esportiu brillantíssima, nasqué a Terrassa el 1917, cursà el batxillerat a l’Escola Pia, es llicencià en Dret a la Universitat de Barcelona i es diplomà en estudis empresarials per l’ESADE i per l’IESE.

Heretà del seu pare l’esperit de treball i un gran amor a la ciutat nadiua. I hi col.laborà en moltes de les seves activitats i en fou el seu continuador.

A la dècada dels quaranta, en el temps difícil de la postguerra, en el qual la pobresa també era als ajuntaments, va ser membre del Consistori Municipal.

Son molt remarcables les seves actuacions a “Mina d’Aigües de Terrassa” des de l’època que en podríem ben dir de “la conquesta del Llobregat”, i l’adequació d’aquella empresa a les necessitats d’una ciutat moderna en procés de creixement vertiginós.

Ha actuat durant molts anys dins l’òrgan rector de Ràdio Terrassa, dotant l’emissora dels convenients mitjans per a situar-la i mantenir-la entre les capdavanteres del país.

Tenen una molt especial significació els seus trenta anys consecutius al davant, com a president, de l’Atlètic Terrassa Hockey Club, una de les més importants entitats de la ciutat pel seu nombre de socis, per la quantitat d’esports que s’hi practiquen, per l’excel.lència de les seves instal.lacions a Can Salas i per la persistent posició capdavantera del primer equip de l’Atlètic dins del hockey català, espanyol i europeu, que l’ha portat una i altra vegada a competir amb els millors equips del món.

El senyor Marquès, a més, ha sabut donar a l’Atlètic una emprempta associativa que ultrapassa els paràmetres purament esportius i que han valgut per a fomentar un autèntic esperit de comunitat social de gran projecció ciutadana.

Josep Marquès Izart és també un gran entusiasta del golf, estima molt els amics (i tants que en té), la família (i té quinze fills i vint-i-un néts -dades de 1985-), és home de molt sòlides creences religioses i ha estat sempre un bon ajut (fugint de tota mena d’ostentació) per a la seva parròquia de Sant Pere, com per a tota la ciutat, en tot allò que ha estat al seu abast.

Al senyor Marquès actual no li sap gens de greu que el prestigi del seu pare sigui encara avui un tan ferm competidor del seu propi prestigi. Molt crontràriament, ell, que ja en vida del seu progenitor l’estimà, l’admirà, el seguí i se’n declarà moltes vegades un simple ajudant, li serva una memòria fidelíssima i es considera un home molt sortós d0haver tingut un pare tan brillant i digne de ser imitat.

El contacte directe amb aquest senyor és enriquidor per a qualsevol persona. Traspua senzillesa i bondat. Ell que ha fet tant, no es gloria de res. Diu només que ha treballat honradament, de la manera que li tocava, arreu on ha estat i que ha tingut la sort que sempre ha comptat amb col.laboradors formidables.

Glossa escrita i llegida per Sebastià Sanz Perelló al Centre Cultural de Caixa Terrassa - 8/12/1985

 

Inici